Google Docs i undervisningen del 4

I ett antal blogginlägg kommer jag dela med mig av mina erfarenheter kring att använda Google Docs i undervisningen.
I det här inlägget sammanfattar jag mina tankar och erfarenheter.

Efter att ha testat Google Docs i tre klasser under en termin har jag kommit fram till att det är ett utmärkt verktyg för mig som lärare. Jag får mer koll och struktur på elevernas arbete och jag kan på ett smidigt sätt stötta eleverna i deras arbete.

Tid och energi

The Passage of Time by ToniVC, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  ToniVC 

Jag har varit tvungen att lägga mycket tid och energi på detta arbetssätt. Dels för att övertyga eleverna att det är ett bra verktyg och dels på att kommentera elevernas arbeten. Det senare beror på att jag kunnat se så fort en elev ändrat något och då skrivit en kommentar. Detta får man försöka hitta en balans i, t.ex. genom att bestämma att man tittar på uppgifterna en gång i veckan.
Fördelen är ju att eleverna får möjlighet att lära sig genom kommentarerna under tiden de jobbar med en uppgift.

Jag har varit ensam på skolan om att jobba på detta sätt med eleverna, vilket har gjort att jag har fått ”dra hela lasset”. Är man flera lärare som samarbetar, kommer eleverna vänja sig vid verktyget snabbare och man kan hjälpas åt med eventuella problem som dyker upp.

 

Varför?

Questions by Oberazzi, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  Oberazzi 

Varför ska man då lägga tid och energi på detta i skolan?
Jag har även tidigare låtit mina elever använda webbverktyg i olika arbetsområden. Det jag märkt är att eleverna är väldigt ovana att använda datorn som verktyg för lärande.
De lär sig inte detta hemma, utan använder mest datorn för underhållning.

I dagens samhälle krävs att man kan hantera information, publicera och samarbeta. De som inte får möjlighet att lära sig detta kommer hamna på efterkälken och inte kunna ta del av lika mycket och få samma möjligheter som de som har dessa färdigheter (se Matteuseffekten).

Det är därför ytterst viktigt att skolan ger alla elever samma möjligheter att få en vana att använda olika verktyg och kunna hantera information på olika sätt.

 

Tydlighet

unclear :: utydelig by ~Merete, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  ~Merete 

När man introducerar ett nytt verktyg för eleverna kommer detta ta mycket av fokus från det övriga innehållet. Det gör att man måste ha en ännu tydligare struktur på uppgifterna, annars upplever eleverna att de inte förstår något. Man behöver som lärare tidigt förklara hur uppgiften ska göras, varför den ska göras, vad som förväntas av eleven och när det ska vara färdigt.

Som lärare bör man också introducera ett verktyg i taget och låta eleverna bli vana vid detta innan man lägger till något mer. Detta kan vara svårt om man som jag själv tycker det är roligt och intressant.

Man bör också ha en genomtänkt strategi för de som inte kan, för de som vandrar runt och för de som inte vill. Det finns elever som tycker allt med datorer är svårt. Under en tidigare kurs skrev en elev i utvärderingen ”Inga mer datorer! Lär ut genom böcker!”.

 

Sammanfattning

Som sista sammanfattande slutord skulle jag vilja säga:

Våga! Ge inte upp.
Det lönar sig i slutändan.

Om det tar emot och du börjar tveka, kanske du kan hitta kraft i följande citat från Joakim Jardenberg. Jag har flera gånger återkommit till detta i tanken under terminen och det har hjälpt mig framåt.

Med internet vid får fingertoppar finns det inte längre någon ursäkt att inte utnyttja vår fulla potential. Inget skäl att inte leta upp svaret när vi undrar något. Ingen anledningen att inte sätta spaden i marken och börja göra något när tanken kommer. Just fucking do it. Din chef är du. Din tid är nu.

Joakim Jardenberg

Detta är det sista inlägget kring mina erfarenheter av Google docs i undervisningen. Har du egna erfarenheter och tips kring Google Docs eller liknande verktyg får du gärna dela med dig av dessa i kommentarerna.

Annonser

Google Docs i undervisningen del 3

I ett antal blogginlägg kommer jag dela med mig av mina erfarenheter kring att använda Google Docs i undervisningen.
Den här delen handlar om tips på vad man ska tänka på och användbara funktioner.

Lösenord

Vissa elever glömmer sina lösenord med jämna mellanrum. Se till att påpeka att alla fyller i säkerhetsfråga och liknande vid registreringen för att kunna få fram sitt lösenord igen. Kanske bör du som lärare ha en lista också. Jag valde att inte ha det, eftersom jag vill att eleverna skulle få äga sitt konto helt och hållet.

 

 

 

 

Namnge och dela

För att kunna ha någon som helst struktur och koll är det viktigt att eleverna namnger dokumentet på ett bra sätt. En titel följt av förnamn och klass underlättar. Du kan också ändra namnet i ett delat dokument.
Se till att påminna eleverna att de ska dela dokumentet med dig. Jag har vid några tillfällen haft elever som glömt detta eller skrivit i fel e-postadress. Det har även hänt att de bara gett mig läsrättigheter.
Jag har valt att ändra dokumentnamnet, t.ex. när arbetet är färdigt, när det är bedömt eller publicerat. Jag satte t.ex. ett ”X” i början på namnet på de som var färdiga. Detta gjorde det tydligare både för mig och eleven.

 

Samlingar

Ett annat sätt att underlätta för dig som lärare är att skapa så kallade samlingar. En samling skapar du genom att klicka på ”Skapa nytt” och sedan välja ”Samling”. Namnge den på lämpligt sätt, t.ex. ”Uppgifter 8A”.

När du sedan markerar ett dokument i listan kan du längst till höger klicka på ”Organisera” och då välja vilken eller vilka samlingar dokumentet ska tillhöra.

När du gjort detta kan du filtera alla dokument genom att välja en samling till vänster i din lista.

 

  

 

 

Kommentarer

Jag har använt mig mycket av kommentarer för att stötta eleverna i deras arbete. Du kan lägga till en kommentar genom att markera den text det handlar om och sedan välja ”Infoga” – ”Kommentera”. Du skriver sedan en kommentar och klickar på ”Skicka”. Man kan sedan lägga till och ta bort saker i kommentaren allt eftersom dokumentet ändras.

Man kan också använda sig av chattfönstret när man diskuterar innehållet i ett dokument. Om två personer läser dokumentet samtidigt så syns det till höger om dokumentet. Namnen på de som läser står i en färgad list. Genom att klicka på denna list kan man öppna en chatt där man kan skriva meddelanden som alla de övriga läsarna ser. Denna sparas inte utan raderas när man stänger dokumentet.

 

 

 

 

 

 

Historik

Genom att välja ”Arkiv” – ”Se omarbetningshistorik” i ett öppet dokument kan du se precis vad varje person har gjort i dokumentet och när. Olika personer har olika färger och man kan bläddra sig fram mellan olika versioner av dokumentet.

Bland dina dokument kommer du kunna se när eleverna ändrat i ett dokument genom att titeln blir fetstilt. Historiken är då användbar om du kommer in i ett ändrat dokument, men inte kan se vad som är uppdaterat. Det ger också en tydlig bild av hur mycket olika individer har bidragit i ett arbete.

För mer instruktioner kring hur du använder Google Docs, kan du titta under ”Dokument” på www.kunskapande.se

I nästa inlägg berättar jag om vilka slutsatser jag kan dra av terminens arbete.

Google Docs i undervisningen del 2

I ett antal blogginlägg kommer jag dela med mig av mina erfarenheter kring att använda Google Docs i undervisningen.
Del 1: En beskrivning av terminens miljötema

 Det här inlägget handlar om fördelar och problem som jag upplevt med Google Docs.

Inledning

Finish/Start by I like, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  I like 

Under en lektion i början av terminen fick eleverna skaffa ett Google-konto med Gmail-adress. Eleverna fick en stencil med instruktioner i vilken ordning de skulle göra saker. Jag hade inför terminens början byggt upp delar av kunskapande.se som eleverna skulle använda sig av.

De skulle även skicka ett e-postmeddelande till mig, testa att dela ett dokument med en klasskamrat, skaffa ett konto på Glosboken och om tiden tillät skaffa en egen blogg, vilken jag hade tänkt använda för reflektion och utvärdering.

Eleverna har under terminen fått uppgifter att lösa i grupp eller enskilt. De flesta av dessa har de skrivit i Google Docs. Dokumentet har de delat med de övriga gruppmedlemmarna och med mig.

 

Fördelar

En stor fördel med detta har varit att jag får en enorm inblick i hur arbetet går framåt. Jag har kunnat se när ett dokument är ändrat, vem som ändrat det och vad den skrivit vid respektive tillfälle. Jag har lagt mycket tid och energi på att kontinuerligt kommentera elevernas arbeten och på så sätt stötta dem i deras arbete.

I ”vanliga” fall får jag in ett färdigt arbete som sen kanske behöver kompletteras och så skickas det versioner och suddas och kommenteras fram och tillbaka och till slut har pappret försvunnit. Nu finns allt samlat och sparat och man får en mycket större koll, både som lärare och elev.

En annan fördel har varit att dokumenten finns tillgängliga från alla datorer. Eftersom arbetet sparas i molnet kan både jag och eleverna jobba med det när vi har tid, t.ex. hemifrån.

Jag har vid några tillfällen haft sjuka elever som deltagit i gruppens arbete hemifrån och kunnat diskutera i chatten och skriva i dokumenten.

Jag har följt elevernas arbete hemifrån när de hade vikarie. Jag diskuterade och tipsade i chatten som finns i anslutning till dokumentet. Jag kunde också lätt se vilka som inte hade jobbat alls.

 

Problem

Under lektionen där eleverna skulle skaffa konton strulade en hel del. Många hade svårt att komma igång, struntade i instruktionerna och lekte bort tiden med annat. Ett annat problem var att Google ville bekräfta kontona via sms, antagligen eftersom det kom så många kontoansökningar från samma ställe. Tyvärr kom inte sms:en alltid fram som de skulle. De första veckorna fick många elever även bekräfta sina konton när de skulle logga in. Flera elever glömde sina användarnamn och lösenord mellan lektionerna.

Direkt syntes en tydlig skillnad på elevernas förmåga att hantera tekniken. Vissa elever kunde lägga en hel lektion på att t.ex. sitta och leka i en chatt och sitta och vråla till varandra. Andra elever började dela dokument utan problem och jobbade framåt med uppgifterna.

Att eleverna är ovana att använda datorn som arbetsverktyg märktes också på deras motstånd mot Google Docs i början. Eleverna upplevde att det var jättesvårt att förstå och använda detta verktyg. Jag fick sitta i flera möten med elever i helklass, med rektor och har haft diskussioner i klassrummet kring detta.

Jag försökte stötta eleverna och förklara hur man skulle göra. Efter ca halva terminen började flera elever spontant använda Google Docs till andra uppgifter, även i andra ämnen.

Att eleverna tyckte det var så svårt med tekniken gjorde att jag strök idén att vi skulle använda oss av bloggar för utvärdering. Jag bestämde också att jag skulle ansvara för att publicera elevernas arbeten på femjordklot.se

En annan sak som ställt till det är att eleverna har tagit väldigt lång tid på sig att få färdigt relativt enkla uppgifter. En bidragande orsak till detta kom fram vid en diskussion med en klass, där eleverna menade att när de var i datasalen kändes det inte som en riktig lektion och därför var de inte lika seriösa då.

Eftersom vi bara har en datasal med 20 datorer, så blir inte datorn ett naturligt verktyg i skolan. Att gå till datasalen har hittills varit något man gör när man ska hitta på något ”skoj”. Att jag bokade upp salen totalt tre tillfällen i veckan ledde till att flera kollegor blev upprörda.

Utvärderingar

Utifrån ovanstående, så var elevernas utvärderingar mycket överraskande.

De allra flesta tycker att Google Docs har varit bra. De tycker det har varit lätt och smidigt och ser stora fördelar med att de kan jobba hemifrån, slipper slarva bort papper och kan få stöd under tiden de jobbar på ett annat sätt.

Bland de ganska få negativa kommentarerna så nämns just svårigheterna i början av terminen. Några elever tycker att det fortfarande är svårt att förstå hur det fungerar.

Några elever har också tagit upp att det ibland är ”segt”, eftersom det kan ta en stund innan det de har skrivit kommer fram på skärmen.

Några elevcitat:

Det var väldigt användbart och en bra, ny grej som jag tycker vi kan fortsätta använda.

Var skitkul att använda datorn mer än Facebook

Google Docs har varit väldigt bra och användbart faktiskt. Till en början hade jag något emot det men det var bra. Men väldigt segt!

I nästa inlägg ger jag några användbara tips till dig som vill prova Google Docs.

Google Docs i undervisningen del 1

I ett antal blogginlägg kommer jag dela med mig av mina erfarenheter kring att använda Google Docs i undervisningen.

Bakgrund

Under vårterminen 2011 har vi i mina tre åttor jobbat med ett miljötema i vilket olika delar av NO-ämnena har ingått. Huvudsyftet med detta har varit att öka elevernas förståelse för hur deras olika val i vardagen påverkar miljön.

 

Jag har testat att låta eleverna redovisa sina kunskaper genom skriftliga uppgifter enskilt och i grupp, att planera och genomföra en större laboration, samt en gruppdiskussion som de spelade in på sina mobiltelefoner.

Utöver de rena ämneskunskaperna har vi även jobbat med att öka elevernas kunnande kring hantering av internet och olika verktyg. Framförallt har vi använt Google Docs, där eleverna har kunnat samarbeta i dokument och jag har kunnat kommentera och stötta dem i deras arbete.
För att hjälpa eleverna med att lära sig verktygen skapade jag sidan kunskapande.se med instruktioner.
Vi har haft tillgång till 20 datorer i vår datasal under en lektion i veckan.

Publicerade uppgifter

En del av elevernas arbeten finns publicerade på sidan femjordklot.se. Ursprungligen var planen att eleverna själva skulle publicera arbeten här, men denna plan fick jag modifiera av anledningar som jag återkommer till.

Undervisningswiki

Mer information kring områdenas planering, de olika uppgifterna och vad vi har gjort på lektionerna finns på min undervisningswiki.
På wikin har jag samlat allt – filmer, stenciler och tavelanteckningar. Då vi inte har någon interaktiv whiteboard har jag helt enkelt fotat tavlan med mobilen, lagt upp bilderna på Flickr och taggat dem med respektive klass. På så sätt kan eleverna lätt få fram just sina anteckningar.

Syftet med wikin är att ge stöd åt elever som behöver repetera eller har missat lektioner. Den ger också en tydligare struktur kring vad vi håller på med och gör att föräldrar kan vara mer delaktiga.

 

Vill du veta mer om hur jag jobbat tidigare och vilka tankar jag har kring mitt arbete, så kan du titta på min föreläsning från AV Media Kalmar.  

I nästa inlägg berättar jag om hur vi har jobbat med Google Docs, samt vilka för- och nackdelar vi har upplevt.