Splitvision Vimmerby 2012-03-23

Den 23/3 träffades SPLITvision på Vimmerby Gymnasium. SPLITvision är ett nätverk som jobbar för att utveckla användningen av IKT i skolorna i Kalmar län.

Jag berättade på detta möte om hur jag använder mobiltelefonen i undervisningen. Här nedan finns ett antal länkar kopplade till föreläsningen.

http://splitvision.ning.com/video/mobilen-i-undervisningen

Presentationen på Prezi: http://prezi.com/1pwrwvujqyg9/mobiltelefonen-i-undervisningen/

Matematik – introduktion av problem med film: http://www.matematikande.se

Elevarbeten med bl.a. interaktiva planscher: http://femjordklot.wordpress.com

Flickr – lektionsanteckningar: http://www.flickr.com/photos/fridell/tags/8c/show

Photostory: http://pim.skolverket.se/xp/handledningar/presentera/c/6/

Min Youtube-kanal med bl.a. elevernas filmer om kemilaborationer: http://www.youtube.com/stenlundfridell

Evernote – verktyg för att göra anteckningar i telefonen, datorn, mm: http://evernote.com/

Björn Falkeviks blogg med tips om att filma med mobil och kameror, samt livesändning: http://bjornfalkevik.blogspot.se/

Mer om att berätta med film: http://www.voodoofilm.org/

Livesändning via mobil och dator: http://bambuser.com/

Bordställ för mobil: http://www.skal-man.se/bordstall-mini-svart/1989-0

Lino – postit-lappar: http://en.linoit.com/

Tips!

Några elever tipsade om appen Splice som finns i en gratisversion till iPhone. Eleverna kan klippa ihop film och bilder direkt i telefonen. Smidigt och bra.

Annonser

Mobiltelefonen i kemiundervisningen

I min undervisning har eleverna tidigare fått öva på att planera, genomföra och utvärdera laborationer.
För en tid sedan såg jag en Youtube-film där elever hade filmat en laboration. Det var Helena Kvarnsell (Blogg) som hade låtit eleverna jobba på detta sätt.

Jag tyckte det verkade intressant och kände att jag ville prova detta arbetssätt, vilket jag kommer beskriva nedan.

Uppgiften

Vi jobbade med ett område om atomen och periodiska systemet. I detta område brukar jag demonstrera natrium i vatten och sedan låta eleverna göra ett liknande experiment med litium, där de får visa att vätgas bildas med hjälp av knallgasprovet.

För att göra uppgiften mer utmanande ändrade jag utgångsläget något.

Jag demonstrerade natrium i vatten och vi skrev upp vad vi kunde observera, men jag berättade inte vad resultatet visade. Eleverna fick sedan i uppgift att ta reda på vad som bildas när litium reagerar med vatten.

De fick med hjälp av läroböcker i kemi försöka ta reda på vad resultatet i demonstrationen visade. Därefter skulle de skapa en hypotes kring litium-reaktionen och motivera denna. Utifrån hypotesen skulle de planera en laboration som ska undersöka detta.

Utifrån planeringen fick eleverna sedan genomföra laborationen, dokumentera resultatet och sedan dra slutsatser utifrån resultatet. Allt skulle dokumenteras med hjälp av elevernas mobiler.

Arbetet

För att förbereda eleverna kring filmen, gjorde jag snabbt en exempelfilm som vi diskuterade innehållet i. Vi bedömde också tillsammans den visade kunskapsnivån i filmen med hjälp av en matris.

Arbetet med laborationen lät jag ta ganska lång tid. Vi jobbade med uppgiften i 1,5 vecka. Detta gjorde att eleverna kunde fördjupa sig i innehållet och verkligen få till en bra produkt. Under tiden gick jag runt mellan grupperna, lyssnade på deras diskussioner och kunde hjälpa de grupper som behövde det framåt. Detta var ett utmärkt tillfälle att få höra eleverna resonera och använda ett naturvetenskapligt språk. Jag fick genom detta ytterligare underlag för att bedöma elevernas kunskaper.
När eleverna hade skapat sina filmer förde de över sina filer till mig på lite olika sätt:

  • Bluetooth till datorn och min mobil
  • Via sladd (främst de som hade iPhone, eftersom Bluetooth från dessa bråkar en del)
  • Minneskortsläsare till datorn

Efterarbete

De olika delarna av elevernas filmer tankade jag upp till Youtube och klippte ihop med hjälp av Youtubes egna videoredigeringsverktyg. Jag har gjort en enkel instruktionsfilm kring hur det fungerar.

Efter att jag bedömt elevernas filmer fick de se varandras filmer under en lektion. De fick även kommentera innehållet i varandras filmer genom att ange två bra saker med filmen och ett önskemål till nästa gång (”two stars and a wish”).
Till detta använde vi verktyget lino, vilket är en digital yta där man kan sätta upp post-it-lappar. Eleverna skrev en kommentar på en lapp och taggade den med filmens nummer och klass. På detta sätt kan man filtrera vilka lappar som ska visas.

Exempel på film

Här är ett exempel på elevfilm. Just den här filmen har de själva klippt ihop.


Fler filmer finns på min Youtube-kanal.

Om arbetssättet

Arbetssättet fungerade ganska smidigt. Det var sällan problem med att använda mobiltelefonen, förutom att någon enstaka telefon gick sönder och filerna försvann innan de hann föra över dem till mig. Det kan ta lite tid att föra över en fil via bluetooth, speciellt om den är filmad i HD-format.

Eleverna var motiverade och engagerade och många lade mycket energi på att få till en intressant film.

Fördelen att göra en film som sedan publiceras är ju att arbetet blir mer på riktigt. Uppgiften görs inte bara för läraren, utan för en större publik.

Det var mycket värdefullt att låta uppgiften ta tid. Resultatet blev mycket bättre, både vad gäller kemin och filmen i sig.

Beroende på elevgrupp och tillgång på utrustning kan man låta eleverna själva klippa ihop filmen och publicera den.

Jag känner att jag gärna kommer använda detta sätt fler gånger. Det vi ska jobba med då är hur man gör filmen mer intressant för en tittare och hur man får till ett så bra ljud som möjligt.